Methodologiën voor een Adaptable Mindset

– Leren zou een ervaring moeten zijn –

Deze zienswijze is gebaseerd op veel verschillende methodologieën. Van wetenschappelijk bewezen methoden om je mindset te veranderen, tot filosofische theorieën over hoe je uit je huidige mindset kunt komen. Boordevol inspirerende en geestverruimende voorbeelden van: kunst, films, games, technologie en filosofie. — Op een leuke en inspirerende manier gebracht.

Methodologies

Gebaseerd op theorieën van:
Nassim Taleb, Hannah Arendt, Robert Kegan, Byung-Chul Han, Socrates, Johan Huizinga, Imperial College London, Duke University, University of North Carolina, Washington University in St. Louis, Michael Pollan, John W Gardner, John Kay, Stuart Brown en velen anderen.

Teaching methodologies, to reach your full potential

Playful learning
De hele ervaring moet je in een positieve en open mindset brengen. Uit hersenonderzoek blijkt dat dit de beste setting is om superieure leerervaringen te creëren. Je behoudt de inhoud meer als je een sterke positieve emotie hebt.

Brain-Based Research

Neuroimaging en neurochemisch onderzoek ondersteunen een onderwijsmodel waarin stress en angst niet alomtegenwoordig zijn (Chugani, 1998; Pawlak, Magarinos, Melchor, McEwan, & Strickland, 2003). Dit onderzoek suggereert dat superieur leren plaatsvindt wanneer klassikale ervaringen leuk en relevant zijn voor de studenten hun leven, aansluiten op hun interesses en ervaringen.

Veel onderwijstheoretici (Dulay & Burt, 1977; Krashen, 1982) hebben voorgesteld dat studenten behouden wat ze leren wanneer het leren wordt geassocieerd met een sterke positieve emotie. Cognitieve psychologiestudies leveren klinisch bewijs dat stress, verveling, verwarring, lage motivatie en angst individueel en dieper in combinatie het leren kunnen verstoren (Christianson, 1992).

Playfulness for adaptability

Het spelelement wordt gebruikt om de leerervaring plezierig te maken, maar werkt ook ten gunste van het ontwikkelen van een Adaptable Mindset. Dr. Stuart Brown, arts, psychiater en klinisch onderzoeker heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de noodzaak van spelen voor aanpassingsvermogen.

Play: How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul  – April 6, 2010 by Stuart Brown

Art to break free

Hannah Arendt, een beroemde filosoof, zegt: de rol van kunst is dat het denken niet langer vaste meningen voortbrengt, maar het nieuwe, in zekere zin. —Zodat het nog niet bedachte nog vorm kan krijgen. In dit programma wordt kunst gebruikt om je nieuwe, nog niet bedachte ideeën te laten produceren.

Methods to train flow, awareness, calm and focus

Gevalideerde methodologieën gebaseerd op de nieuwste neurowetenschappen en oude boeddhistische leerstellingen worden gebruikt om een ​​kalme en gefocuste geest te creëren. Onderzoek toont aan dat de gebruikte methoden een aanzienlijke verbetering veroorzaken in aandacht, bewustzijn, geheugen, waakzaamheid, creativiteit en cognitieve flexibiliteit. De Universiteit van North Carolina ontdekte dat zelfs na vier dagen toepassen van deze technieken resultaten werden behaald. (Zeidan et al. Bewustzijn en cognitie) Er worden verschillende voorbeelden en methoden verkend om flow te ervaren, een belangrijke factor voor geluk en productiviteit.

Habit forming behavior

Om daadwerkelijk te evolueren, moet men gewoonten creëren om deze constante ontwikkeling te ondersteunen. Er zijn oefeningen die aansluiten bij deze behoefte om gewoontes te creëeren.

Onderzoek wijst uit dat ongeveer 45% van onze dagelijkse handelingen gebruikelijk zijn (Wood et al., 2002; Wood et al., 2005; Wood & Neal, 2007; Evans & Stanovich, 2013). Volgens de wetenschap worden gewoonten aangeleerd, contextuele, automatische reacties (Verplanken & Aarts, 1999; Wood & Neal, 2007). Gewoonten ontstaan ​​als mensen doelen in het dagelijks leven nastreven. Bij het herhaaldelijk uitvoeren van een gedrag in een bepaalde context, ontwikkelen mensen impliciete associaties in het geheugen tussen contexten en reacties. Er zijn instrumentele en Hebbian leerprocessen bij betrokken (Wood & Runger 2016)

Oefeningen en dagelijkse gewoonten kunnen je helpen je doel te bereiken: het doorbreken van je default mode mindset, gelukkiger worden en je helpen bij het verkrijgen van je Adaptable Mindset.

University of Applied Sciences Amsterdam

Robert Overweg heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam en haar afgeleide de Digital Society School een online cursus gebouwd over hoe je een Adaptable Mindset kunt verwerven. De site waar je momenteel naar kijkt, is de marktvertegenwoordiger van het programma.

University of applied scienes DSS Robert Overweg