Content van het programma

Leer hoe je een Adaptable Mindset kunt ontwikkelen. Dit is gebaseerd op een continu proces van het verzamelen van inspiratie, het aanpassen en bevrijden van de geest van vastzittende denkmodellen, met als doel een kalme en vrije geest te vinden. Om een gelukkiger, veerkrachtiger en creatiever leven te leiden.

Disclaimer: Je hoeft dit programma niet lineair te bekijken. Ga gewoon naar waar je nieuwsgierigheid je brengt.

Geef je creativiteit de ruimte, creëer ruimte om te experimenteren en te spelen, kritisch te beoordelen en te reflecteren.

Expand the mind

Door middel van: kunst, games, films, technologie en filosofie. Doe inspiratie op die het idee van wat mogelijk is op rekt. Genereer nieuwe ideeën uit verschillende velden, vanuit games zoals Fortnite en Journey, tot filosofen als Byung Chul Han en Zygmunt Bauman. Edgy artiesten en geavanceerde technologie. Leer de outliers te herkennen en omarmen om jezelf beter voor te bereiden op disrupties.

Movies In the eyes of the animal, Dogville, Five obstructions, Paprika Games Uncharted 4, Journey, Fortnite, Dota 2, Dreamscaper, Overwatch Philosophy Zygmunt Bauman, Nietzsche, Byung-Chul Han, Johan Huizinga, Hannah Arendt Art and artists Ali Banisadr, Maarten Baas, Andy Goldsworthy, Joris Laarman, Universal everything, Pixel – Compagnie Kafig & Adrien M / Claire B, Kanye West, Plastic Whale, Ap Verheggen, Robert Overweg Technology Machine learning / image recognition, Paints Chainer, Sentiment analysis, Johnny Cash Project, Alon Chitayat, Deep fake Research The impact of Virtual Reality on chronic pain – PLOS one, The bias against creativity: why people desire but reject creative ideas – Sage journals, Deep photo style transfer Comics and cartoons Adventure time, Descender, 100 bullets

Train je geest

Stap uit je eigen paradigma’s, gebruik kritisch denken, onderzoek modellen voor onderbewust en directe probleemoplossing. Onderzoek de tools voor onderbewust zwerven, train je geest om OK te zijn met tegenstellingen en dubbelzinnigheid. Hervorm je denken. Alles natuurlijk op een leuke en speelse manier.

With: John W Gardner, John KayRobert Kegan, Socrates, Dr Stuart Brown and Self developed theories.

Kalm en bevrijd de geest

Vind focus binnen de ruis. Train op basis van de nieuwste neurowetenschappen uw cognitieve flexibiliteit en emotionele veerkracht. Onderzoek de kracht van onderlinge verbondenheid voor je geluk, creativiteit en levensduur, gebaseerd op wereldwijde onderzoeken. Laten we eens kijken naar nieuwe manieren om je default mode mindset te doorbreken. Om je geest te bevrijden.

Met: Yuval Harari, Ray Dalio, Darwin, Einstein, mBIT, BBC, Duke University, Peter Vermeiren, Susan Pinker, The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research, Frontiers in human neuroscience, Michael Pollan

Ik kan niet wachten!

Go go go

Start nu met het gratis programma
Adaptable Mindset programma

Boek een lezing

Meer overtuiging nodig?

Er is meer! Duik in de casestudy’s van Spotify, The New York Times, Bape en de UFC. Of luister naar een interview met het voormalig hoofd talentontwikkeling bij Ajax en huidig hoofd Montessori Sport. Ruben vertelt hoe mensen de juiste leeromgevingen kunnen creëren om hen te helpen zich aanpasbaar en onafhankelijk te maken. Hij deelt zijn ervaringen van Ajax en hoe hij individuele talentontwikkeling kan toepassen.

Interview-and-case-studies